1) Jak umieścić skrzynkę aby była zgodna z regulaminem KPN?

Skrzynki należy instalować w sposób umożliwiający podjęcie ich ze szlaku turystycznego i/lub obszaru udostępnionego dla celów turystycznych (polany, parkingi). Wiem, że jest to trudne ale zdecydowanie możliwe. Kreatywność popłaca.

2) Czy można umieszczać skrzynki na/w obiektach infrastruktury turystycznej?

Każdy przypadek KPN rozpatruje indywidualnie. Przy modyfikacjach własności KPN należy zachować zdrowy rozsądek aby nie uszkodzić mienia KPN. Elementy infrastruktury muszą zachować swoją funkcjonalność a skrzynka nie może powodować utrudnień w korzystaniu z niej. Skrzynki można chować w szlabanach w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich (nie można umieścić skrzynki w miejscu gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrzynki np. magnetyczne do tablic informacyjnych.
Należy pamiętać, że skrzynki umieszczane np. na gałęzi czy w dziupli nie mogą tego miejsca niszczyć.
Skrzynki nie mogą być zakopane.

3) W jaki sposób kierować wnioski o wyrażenie zgody na założenie skrzynki (dotyczy również eventów)?

Może być pocztą tradycyjną na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, faxem: 22 722 65 60 lub drogą e-mailową na: dyrekcja(at)kampinoski-pn.gov.pl

4) Co należy zamieścić we wniosku?

Podstawowe informacje umożliwiające znalezienie kesza przez pracowników KPN (współrzędne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjęcia). Im więcej informacji tym lepiej. Opis skrzynki zamieszczony na stronie oc.pl musi jednocześnie zawierać odnośnik do regulaminu KPN.

5) Ile trwa weryfikacja wniosku?

W zależności od jakości i kompletności informacji zawartej w prośbie. Przyjęto termin około 2 tygodni.

6) Czy zakładając kesza na terenie prywatnym (w tym również lesie prywatnym) będącym na terenie KPN wymagana jest zgoda Parku na umieszczenie kesza?

Wymagana jest jedynie zgoda właściciela terenu. W przypadku umieszczania kesza na terenie lasu prywatnego należy jednak posiadać zgodę właściciela oraz w dobrym tonie jest poinformowanie Dyrekcji Parku. W przypadku terenów prywatnych nie ma konieczności otrzymania zgody od KPN.

7) Umieszczanie logo Parku w opisie skrzynki

W przypadku chęci umieszczenia logo Parku w opisie skrzynki należy zawnioskować o to w prośbie o wyrażenie zgody na założenie skrzynki na terenie KPN. Park użyczy logo do promowania zaakceptowanych skrzynek na terenie KPN.

8) Czy KPN jest zainteresowany umieszczeniem skrzynek na swoim terenie?

Jest. Park jest zainteresowany promowaniem się poprzez naszą zabawę. Możliwe jest przygotowanie oficjalnych skrzynek KPN w Muzeum KPN w Granicy czy w ich siedzibie.

9) Mam problem pytanie jak zabrać się za napisanie wniosku – kto może mi pomóc?

W stałym kontakcie z KPN jest Elvis7: oc.elvis7(at)gmail.com, który pomoże w razie problemów z przeprowadzeniem procesu akceptacji skrzynki. Ze strony KPN pomocą może służyć pani Ewa Siatecka: esiatecka(at)kampinoski-pn.gov.pl

KPN – dla ułatwienia sprawy, załączamy wzór pisma jakie powinno być wysłane do KPN. Pamiętajcie – im więcej informacji zamieścicie tym lepiej.

komentarzy 8 .

Dodaj komentarz


Możesz dołączyć zdjęcie do komentarza klikając tutaj.

OC

OpenCaching w Polsce

STRONA GŁÓWNA | FORUM | ABC GEOCACHINGU