1) Jak umieścić skrzynkę aby była zgodna z regulaminem KPN?

Skrzynki należy instalować w sposób umożliwiający podjęcie ich ze szlaku turystycznego i/lub obszaru udostępnionego dla celów turystycznych (polany, parkingi). Wiem, że jest to trudne ale zdecydowanie możliwe. Kreatywność popłaca.

2) Czy można umieszczać skrzynki na/w obiektach infrastruktury turystycznej?

Każdy przypadek KPN rozpatruje indywidualnie. Przy modyfikacjach własności KPN należy zachować zdrowy rozsądek aby nie uszkodzić mienia KPN. Elementy infrastruktury muszą zachować swoją funkcjonalność a skrzynka nie może powodować utrudnień w korzystaniu z niej. Skrzynki można chować w szlabanach w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich (nie można umieścić skrzynki w miejscu gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrzynki np. magnetyczne do tablic informacyjnych.
Należy pamiętać, że skrzynki umieszczane np. na gałęzi czy w dziupli nie mogą tego miejsca niszczyć.
Skrzynki nie mogą być zakopane.

3) W jaki sposób kierować wnioski o wyrażenie zgody na założenie skrzynki (dotyczy również eventów)?

Może być pocztą tradycyjną na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, faxem: 22 722 65 60 lub drogą e-mailową na: dyrekcja(at)kampinoski-pn.gov.pl

4) Co należy zamieścić we wniosku?

Podstawowe informacje umożliwiające znalezienie kesza przez pracowników KPN (współrzędne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjęcia). Im więcej informacji tym lepiej. Opis skrzynki zamieszczony na stronie oc.pl musi jednocześnie zawierać odnośnik do regulaminu KPN.

5) Ile trwa weryfikacja wniosku?

W zależności od jakości i kompletności informacji zawartej w prośbie. Przyjęto termin około 2 tygodni.

6) Czy zakładając kesza na terenie prywatnym (w tym również lesie prywatnym) będącym na terenie KPN wymagana jest zgoda Parku na umieszczenie kesza?

Wymagana jest jedynie zgoda właściciela terenu. W przypadku umieszczania kesza na terenie lasu prywatnego należy jednak posiadać zgodę właściciela oraz w dobrym tonie jest poinformowanie Dyrekcji Parku. W przypadku terenów prywatnych nie ma konieczności otrzymania zgody od KPN.

7) Umieszczanie logo Parku w opisie skrzynki

W przypadku chęci umieszczenia logo Parku w opisie skrzynki należy zawnioskować o to w prośbie o wyrażenie zgody na założenie skrzynki na terenie KPN. Park użyczy logo do promowania zaakceptowanych skrzynek na terenie KPN.

8) Czy KPN jest zainteresowany umieszczeniem skrzynek na swoim terenie?

Jest. Park jest zainteresowany promowaniem się poprzez naszą zabawę. Możliwe jest przygotowanie oficjalnych skrzynek KPN w Muzeum KPN w Granicy czy w ich siedzibie.

9) Mam problem pytanie jak zabrać się za napisanie wniosku – kto może mi pomóc?

W stałym kontakcie z KPN jest Elvis7: oc.elvis7(at)gmail.com, który pomoże w razie problemów z przeprowadzeniem procesu akceptacji skrzynki. Ze strony KPN pomocą może służyć pani Ewa Siatecka: esiatecka(at)kampinoski-pn.gov.pl

KPN – dla ułatwienia sprawy, załączamy wzór pisma jakie powinno być wysłane do KPN. Pamiętajcie – im więcej informacji zamieścicie tym lepiej.

komentarzy 8 .

 1. Marokes pisze:

  KPN to oczywiście Karkonoski Park Narodowy?! To przynajmniej wyskakuje jako pierwsze w google.

  😉

 2. keram58 pisze:

  Chyba jestem jednym z pierwszych o ile nie pierwszym, któremu udało się uzyskać zgodę Dyrekcji KPN na umieszczenie skrzynki w terenie i chcę się podzielić pewnymi uwagami. Park jest dostępny tylko w porze dziennej wiec skrzynka musi mieć atrybut „dostępna w określonych godzinach” Umieszczenie skrzynki na szlaku nie może powodować potrzeby zejścia ze szlaku. Powinna być w zasięgu ręki od skraju drogi czy ścieżki. Kesz musi być tak ukryty aby był do odnalezienia bez problemu a zdjęcie czy podpowiedź wskazywać precyzyjnie miejsce ukrycia.
  Każdy kto będzie się ubiegał o założenie skrzynki musi we wniosku podać swe dane adresowe i w uzyskanej zgodzie otrzyma zobowiązanie i tu cytuję ” Zobowiązuję Pana/Panią XY, do odpowiedzialności prawnej i materialnej za udostępniony teren, zgodnie z niniejsza zgodą i zasadami ochrony Kampinoskiego…… oraz do przestrzegania regulaminu KPN i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie KPN, a także do utrzymania udostępnionego terenu w należytym porządku.”
  Będą tez inne klauzule np, że w przypadku zagrożenia pożarowego lub innych zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu zgoda może być cofnięta ze skutkiem natychmiastowym.
  Tak więc każdy z zakładających odpowiada za kesze na terenie KPN ale bez pomocy nas wszystkich wypełnienie tych zobowiązań nie będzie możliwe.
  W tym tygodniu w środę jestem umówiony na spotkanie w Dyrekcji KPN w sprawie kolejnych skrzynek i po tym spotkaniu postaram się podzielić uwagami Dyrekcji KPN.

 3. keram58 pisze:

  Chciałem Koleżanki i Kolegów poinformować, że w dniu 22.04.2015 r. spotkałem się w Dyrekcji KPN w Izabelinie z przedstawicielami KPN i uzgodniliśmy założenie oficjalnych skrzynek na terenie Dyrekcji KPN i Ośrodka Dydaktycznego w Granicy. Skrzynki założę po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora KPN ale w chwili obecnej jest to już tylko formalność.
  Wstępnie uzgodniliśmy reaktywację skrzynki Cmentarz AK „Kampinos” – OP1EE8 w nowym miejscu ukrycia, założenie nowej skrzynki poświęconej tzw. Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Właściciel poprzedniej nie zamierza reaktywować skrzynki. Wstępnie uzgodniono reaktywacje skrzynek z nowym miejscem ukrycia: Zielona karczma – OP45F9, Dolina Roztoki – OP4980, Łysa Góra w KPN – OP46D1.
  Dlaczego piszę, ze są to ustalenia wstępne? Otóż na każdą z tych skrzynek muszę otrzymać pisemne zezwolenia Dyrektora KPN po złozeniu stosownego wniosku i zapewne wizji lokalnej przez służby leśne na miejscu w celu weryfikacji miejsca ukryci.
  Zostanie złożony wniosek o założenie nowej skrzynki przy Sośnie Powstańców w Górkach i Dębie Powstańczym. Tu też właściciel poprzednich skrzynek nie zamierza wykonywać żadnych działań.
  Chcę poinformować, ze nie dostanie zgody żadna skrzynka znajdująca się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi czy ogólnodostępnymi ciągami komunikacyjnymi. Przypominam, ze drogi pożarowe nie są ogólnodostępne.
  Przedstawiciele KPN wyrazili zainteresowanie zorganizowaniem prelekcji na temat geocachingu dla pracowników Dyrekcji KPN i pracowników terenowych.
  Informuję, ze w najbliższych dniach złożę wnioski o zgodę na założenie powyższych skrzynek.

 4. Johnny224 pisze:

  A czy logo KPN jest znakiem zastrzeżonym, że trzeba prosić o umieszczenie w keszu?
  Nie widzę przy nim R w kółeczku ani TM.

 5. Johnny224 pisze:

  Powinno być: …prosić o zgodę na umieszczenie w keszu

  • Elvis7 pisze:

   Johnny – logo KPN jest znakiem zastrzeżonym i może być bez najmniejszego problemu przekazane do bezpłatnego wykorzystania. Taka informacja została mi przekazana przez osobę kontaktową z parku.
   Jeśli chcesz mieć je w keszu to nie jest to problem.

Dodaj komentarz do Elvis7


Możesz dołączyć zdjęcie do komentarza klikając tutaj.

OC

OpenCaching w Polsce

STRONA GŁÓWNA | FORUM | ABC GEOCACHINGU